Spiritualitate

Spiritualitatea localităţii fiind foarte puternică, a fost firesc ca şi credinţa – parte integrantă a acesteia – să fie la aceeaşi înălţime, într-adevăr Biserica fiind prezentă aici încă de la începuturi.

Biserica Sf. Cuv. Parascheva a fost construită în anul 1788, în centrul comunei, datele referitoare la aceasta fiind foarte puţine. Singura mărturie este inscripţia de deasupra uşii de la intrarea în biserică, în pridvor, “Eu, Dragnea, zidarul-1788”. Biserica este zidită din piatră de râu alternând cu cărămidă, având o grosime de un metru. Forma este trilobată, în formă de cruce, fiind compusă din Sf. Altar, Naos, Pronaos şi Pridvor.

De-a lungul vremii Sf.Biserică a suferit mai multe reparaţii fără a-i schimba forma, doar acoperişul a suferit modificări. La început a fost acoperită cu şindrilă, iar apoi cu tablă. În anul 1985 au început lucrările de renovare şi pictură din nou în tehnica “fresco”, lucrări ce s-au finalizat în anul 1990, an în care a avut loc şi resfinţirea sfântului locaş, de către Preasfinţitul Episcop Epifanie Norocel al Buzăului şi Vrancei, în data de 8 iulie 1990. Pictura a fost realizată de către pictorul Andronic Romeo din Otopeni, Ilfov.

Preoţii slujitori :

  • Preot Şerban Bălan – este primul preot despre care avem date. Acesta apare într-o catagrafiere din arhiva Consiliului Eparhial din Chişinău, dosar 58/1809.
  • Preot Teodor Oancea – 1820-fiind la aceeaşi parohie cu preotul Şerban Bălan.
  • Preot Şuşu Andrei – 1865.
  • Preot Ştefan Chiciorea.
  • Preot Nicolae Mihail – născut în 8 iulie 1869, fost preot militar în Campania din Bulgaria şi în războiul din 1916-1918, având gradul de căpitan.
  • Preot Alexandru Lăduncă, născut în 1908, în comuna Bârseşti. Absolvent al Seminarului Teologic Dorohoi şi al Facultăţii de la Cernăuţi. A slujit ca preot la Parohia Năruja până în anul 1985, când a fost pensionat.
  • Preot Bratie Vasile, născut în anul 1958 în comuna Nistoreşti, absolvent al Seminarului Teologic Buzău şi al Institutului Teologic de Grad Universitar Sibiu este numit preot al Parohiei Năruja în luna decembrie 1985, unde oficiază şi în prezent. Din anul 2003 este ridicat la rangul de preot iconom stavrofor în urma ridicării unei noi biserici cu hramul Sf.Imp.Constantin şi Elena în satul Podul Nărujei, Parohia Năruja. Activează ca profesor pe catedra de religie a Şcolii generale cu cls.I-VIII Năruja din anul 1990, obţinând gradul didactic I în învăţământ în anul 2011. În anul 2008 a fost numit şi protoiereu al Protoieriei Panciu.

Biserica Sf.Imp.Constantin şi Elena a fost construită între anii 1996-2003,cu binecuvântarea Preasfinţitului Episcop Epifanie al Buzăului şi Vrancei, de către preotul Vasile Bratie şi credincioşii parohiei, având şi sprijinul credincioşilor din parohiile învecinate şi nu numai.

În anul 2009 s-a înfiinţat postul II la Parohia Năruja ṣi a fost numit preot tânărul teolog Horaţiu-Petre Bratie , care slujeşte şi astăzi.